Naše webové stránky používají cookies, aby zlepšily zážitek, který vám byl poskytnut. Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Prohlášení o ochraně soukromí ​Souhlasím
Produkty Menu

Top EU line

Všeobecné podmienky

Provozovatel internetového obchodu

Jméno poskytovatele: Online Trading Solutions s.r.o.
E -mailová adresa poskytovatele služeb: info@brightwhite.cz
Telefonní číslo poskytovatele služeb: +36 1 585 8590 (H-V:0-24)
Adresa poskytovatele služeb: 94341 Nová Vieska 145.
Kompetentní, v. Název rejstříkového soudu: Registrační soud bratislavského Tribunálu
Registrační číslo společnosti: 51738767
Daňové číslo: SK2120769101
EOrgán, který provádí jmenování: Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Podmínky nákupu

Brightwhite.sk

 Všeobecné obchodní podmínky  

Tento dokument není podán, je uzavřen pouze v elektronické podobě, nesplňuje podmínky písemné smlouvy, je napsán v maďarštině, neodkazuje na kodex chování. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se provozu internetového obchodu, procesu objednávání a dodání, jsme vám k dispozici na uvedených kontaktních údajích.

Rozsah těchto VOP pokrývá právní vztahy na webových stránkách Poskytovatele služeb (http://www.brightwhite.hu) a jeho subdoménách. Tyto VOP jsou nepřetržitě k dispozici na následujícím webu:http://www.brightwhite.sk/aszf-25

 1. Podrobnosti o poskytovateli služeb:
 2. Základní ustanovení:

2.1.           Otázky, které nejsou upraveny v těchto předpisech a výklad těchto předpisů, se řídí maďarským právem, zejména zákonem V z roku 2013 o občanském zákoníku („občanský zákoník“) a zákonem 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodování a služeb informační společnosti. CVIII roku. (Elker. Zákon) a zákon č. 45/2014 Sb., O podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky. (II. 26.) vlády. Na strany se vztahují kogentní ustanovení příslušných právních předpisů bez zvláštních ustanovení.

2.2.            Tyto předpisy jsou účinné od 8. října 2020 a zůstanou v platnosti, dokud nebudou odvolány. Poskytovatel služeb je oprávněn jednostranně pozměnit předpisy. Poskytovatel služeb zveřejní dodatky na webových stránkách 11 (jedenáct) dnů před jejich vstupem v platnost. Používáním webových stránek uživatelé souhlasí s tím, že se na ně automaticky vztahují všechny předpisy související s používáním webových stránek.

2.3.             Pokud uživatel vstoupí na webovou stránku webshop provozovanou Poskytovatelem služeb nebo si jakýmkoli způsobem přečte její obsah - i když není registrovaným uživatelem internetového obchodu, bere na vědomí, že ustanovení Pravidel jsou pro něj závazná . Pokud Uživatel podmínky nepřijme, není oprávněn zobrazit obsah internetového obchodu.

2.4.            Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva související s webovou stránkou webshopu, jakýmikoli jeho detaily a obsahem, který se na nich objevuje, jakož i distribucí webové stránky. Bez písemného souhlasu poskytovatele služeb je zakázáno stahovat, elektronicky ukládat, zpracovávat a prodávat obsah zobrazený ve webovém obchodě nebo v jakékoli jeho části.

 1. Registrace / nákup

3.1.            Zakoupením / registrací na webových stránkách uživatel prohlašuje, že si přečetl a přijal podmínky těchto VOP a informace o správě údajů zveřejněné na webových stránkách a souhlasí se správou údajů.

3.2.            Uživatel je povinen při nákupu / registraci poskytnout svá vlastní skutečná data. V případě nepravdivých nebo osobně identifikovatelných informací poskytnutých během nákupu / registrace bude výsledná elektronická smlouva neplatná. Poskytovatel služeb vylučuje svoji odpovědnost, pokud Uživatel používá jeho služby jménem jiné osoby s údaji jiné osoby.

3.3.            Poskytovatel služeb neodpovídá za zpoždění dodání nebo jiné problémy nebo chyby, které lze vysledovat zpět na nesprávné a / nebo nepřesné údaje poskytnuté Uživatelem.

3.4.            Poskytovatel služeb neodpovídá za žádné škody způsobené tím, že uživatel zapomene své heslo nebo bude k dispozici neoprávněným osobám z jakéhokoli důvodu, který nelze připsat poskytovateli služby.

 1. Rozsah produktů a služeb, které lze zakoupit

4.1.            Zobrazené produkty lze objednat pouze online. Ceny uvedené u produktů jsou v HUF, zahrnují zákonem stanovenou DPH, ale nezahrnují poplatek za doručení domů. Neexistuje žádný další poplatek za balení.

4.2.            Ve webovém obchodě poskytovatel služeb podrobně uvede název a popis produktu a zobrazí fotografii produktů. Obrázky zobrazené na produktovém listu se mohou lišit od skutečných a mohou být použity jako ilustrace. Neneseme žádnou odpovědnost za rozdíl mezi obrázkem zobrazeným ve webovém obchodě a skutečným vzhledem produktu.

4.3.            Pokud je zavedena speciální cena, poskytovatel služeb bude uživatele plně informovat o speciální nabídce a jejím přesném trvání.

4.4.            Pokud je i přes veškerou péči poskytovatele služeb na povrchu internetového obchodu zveřejněna nesprávná cena, zejména s ohledem na zjevně nesprávné, např. za cenu „0“ HUF nebo „1“ HUF, která se výrazně liší od známé, obecně uznávané nebo odhadované ceny produktu, pravděpodobně v důsledku chyby systému, není poskytovatel služeb povinen dodat produkt na nesprávná cena, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, s vědomím kterých může zákazník od svého záměru nákupu odstoupit.

4.5.            V případě nesprávné ceny existuje výrazná disproporce mezi skutečnou a uvedenou cenou výrobku, kterou průměrný spotřebitel potřebuje okamžitě vnímat. Podle zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku (občanský zákoník) je smlouva uzavřena vzájemným a jednomyslným projevem vůle stran. Pokud se strany nemohou dohodnout na podmínkách smlouvy, tj. Neexistuje prohlášení vyjadřující vůli stran vzájemně a jednomyslně, pak nemůžeme hovořit o platně uzavřené smlouvě, ze které by vznikla práva a povinnosti. Na základě toho je objednávka potvrzená za nesprávnou / chybnou cenu považována za neplatnou smlouvu.

4.6.            K procházení internetového obchodu nebo prohlížení produktů není nutná žádná předběžná registrace.

4.7.            Produkty v internetovém obchodě můžete procházet několika způsoby:

 • pokud znáte název produktu, můžete jej vyhledat přímo zadáním do pole HLEDAT,
 • V internetovém obchodě lze produkty procházet v několika kategoriích.
 • Seřadit naskenované produkty podle názvu (ABC) nebo cenové objednávky.
 • Proces objednávky

5.1.            Po registraci se uživatel přihlásí do internetového obchodu a / nebo může zahájit nákup bez registrace.

5.2.            Uživatel nastavuje počet produktů a produktů, které mají být zakoupeny.

5.3.            Uživatel přidá vybrané produkty do košíku. Uživatelé si mohou obsah košíku kdykoli zobrazit kliknutím na ikonu „košík“.

5.4.            Pokud si nepřejete koupit další produkt, zkontrolujte počet produktů, které chcete koupit. Obsah košíku můžete smazat kliknutím na ikonu „smazat - X“. Množství dokončíte kliknutím na ikonu „obnovit / aktualizovat košík“.

5.5.            Uživatel si vybere doručovací adresu a poté způsob doručení / platby, který je následujících typů:

5.5.1.      Platební metody:

Platba na dobírku: Pokud je objednaný produkt doručen kurýrní službou, je možné, aby Uživatel zaplatil konečnou částku objednávky kurýrovi v hotovosti při převzetí objednaného produktu (produktů).

Online platba kreditní kartou: Uživatel může také vyrovnat hodnotu objednávky prostřednictvím online platebního systému SIX Payments.

5.5.2.      Přepravní informace:

- dodávka

      Na základě celkového součtu:
            Od ? do ?? CZK
      Cena dobírky: ? CZK

- individuální doručení

      Doručení do Rakouska (pouze platba kreditní kartou): ? CZK
      Dodávka do Německa (pouze platba kreditní kartou): ? CZK
      Dodávka do Anglie (pouze platba kreditní kartou): ? CZK
      Dodání do Itálie (pouze platba kreditní kartou): ? CZK
      Dodávka na Slovensko: ? CZK
      Dodávka do Rumunska (pouze platba kreditní kartou): ? CZK

Způsob doručení a platby si můžete vybrat v průběhu objednávky na stránce shrnutí objednávky, zde je také uveden poplatek za doručení objednaného produktu.

5.6.            Pokud dojde k chybě nebo vadě produktů nebo cen ve webovém obchodě, vyhrazujeme si právo na opravu. V takovém případě budeme zákazníka informovat o nových datech ihned po rozpoznání nebo úpravě chyby. Kupující pak může objednávku potvrdit ještě jednou nebo existuje možnost pro kteroukoli stranu odstoupit od smlouvy.

5.7.            Konečná částka k zaplacení zahrnuje všechny náklady na základě shrnutí objednávky a potvrzovacího dopisu. Faktura je součástí balení. Uživatel je povinen zásilku při dodání prohlédnout před kurýrem a v případě jakéhokoli poškození produktů nebo obalu je povinen vyžádat si protokol, v případě poškození není povinen balíček převzít. Následné reklamace bez protokolu nebudou poskytovatelem služeb akceptovány! Balíčky budou doručovány v pracovní dny mezi 8 a 17 hodinou.

5.8.            Po zadání údajů může Uživatel svou objednávku odeslat kliknutím na tlačítko „objednat“, předtím však může zadané údaje znovu zkontrolovat, případně zaslat komentář ke své objednávce, případně nám zaslat další e-mailovou žádost.

5.9.            Oprava chyb při zadávání dat: Před dokončením procesu objednávky se uživatel může vždy vrátit do předchozí fáze, kde může zadaná data opravit.

5.10.        Po odeslání objednávky obdrží uživatel potvrzovací e-mail. Pokud toto potvrzení nedostane Uživatel v očekávané lhůtě, v závislosti na charakteru služby, nejpozději však do 48 hodin od odeslání objednávky Uživatele, je Uživatel zproštěn nabídky nebo smluvního závazku. Objednávka a její potvrzení se považuje za obdržené Poskytovatelem služeb nebo Uživatelem, jakmile mu bude k dispozici. Poskytovatel služeb vylučuje svoji odpovědnost za potvrzení, pokud potvrzení nedorazí včas, protože uživatel při registraci zadal nesprávnou e-mailovou adresu nebo nemůže obdržet zprávu z důvodu nasycení úložného prostoru patřícího jeho účtu.

 1. Zpracování objednávek a plnění prodejů

6.1.            Objednávky jsou zpracovávány během pracovní doby. Objednávku je také možné zadat mimo termíny uvedené jako vyřízení objednávky, pokud proběhne po pracovní době, bude zpracována další den. Ve všech případech zákaznický servis poskytovatele služeb elektronicky potvrdí, kdy můžete objednávku splnit.

6.2.            Obecný termín plnění je následující:

2-3 pracovní dny od přijetí objednávky + zvolený způsob doručení (GLS: 1 pracovní den)

6.3.            Na základě kupní smlouvy je Poskytovatel služby povinen převést vlastnictví věci, Uživatel je povinen zaplatit kupní cenu a věc převzít.

6.4.            Je -li prodávajícím podnik a kupující spotřebitelem a prodávající se zavazuje dodat věc kupujícímu, přechází nebezpečí škody na kupujícího v okamžiku, kdy věc převezme kupující nebo jím určená třetí osoba. Nebezpečí škody přechází na kupujícího při dodání přepravci, pokud byl přepravcem kupující pověřen, za předpokladu, že přepravce nebyl prodávajícím doporučen.

6.5.            Je -li prodávající podnikatelem a kupujícím je spotřebitel, není -li stranami dohodnuto jinak, je prodávající (podle těchto VOP: Poskytovatel služeb) povinen věc neprodleně, ale nejpozději zpřístupnit kupujícímu (uživateli) než do třiceti dnů.

6.6.            V případě prodlení Poskytovatele služeb je Uživatel oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu. Pokud prodávající v dodatečné lhůtě neplní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.7.            Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez stanovení dodatečné lhůty, pokud

a) Poskytovatel služeb odmítl plnění smlouvy; posedlost

b) smlouva měla být provedena v dohodnutém čase a ne jinak, jak bylo dohodnuto stranami nebo z důvodu identifikovatelného účelu služby.

6.8.            Pokud poskytovatel služeb neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy, protože produkt uvedený ve smlouvě mu není k dispozici, je povinen neprodleně informovat uživatele a vrátit částku zaplacenou uživatelem neprodleně, nejpozději však do třiceti dny.

6.9.            Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za jakékoli změny technických specifikací bez předchozího upozornění dodavatele nebo z důvodů, které nelze ovlivnit. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které již byly částečně nebo zcela potvrzeny. Částečné plnění může proběhnout pouze po konzultaci s Uživatelem!

 1. Právo na odstoupení

7.1.            Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a nařízení 45/2014 o podrobných pravidlech pro smlouvy mezi spotřebiteli a podniky. (II.26.) Vlády může spotřebitel odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a vrátit objednaný produkt POUZE v případě neotevřeného produktu do 14 dnů od obdržení objednaného produktu. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, je spotřebitel oprávněn uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy po uplynutí 1 roku.

7.2.            Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy spotřebitel nebo třetí osoba jiná než dopravce určený spotřebitelem převzal výrobek.

7.3.            Spotřebitel rovněž uplatňuje své právo na odstoupení mezi datem uzavření smlouvy a datem převzetí výrobku

7.4.            Náklady na vrácení produktu musí nést spotřebitel, podnik náklady nenese.

7.5.            V případě uplatnění práva na odstoupení spotřebiteli nevzniknou spotřebiteli žádné jiné náklady než náklady na vrácení produktu, nicméně poskytovatel služeb může požadovat náhradu hmotné škody způsobené nesprávným používáním.

7.6.          45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikem. (II.26.) Nařízení vlády nesmí spotřebitel uplatnit právo na odstoupení u zapečetěného výrobku (přípravky na bělení zubů!), Který z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny nelze vrátit po otevření po dodání.

7.7.            Poskytovatel služeb vrátí spotřebiteli zaplacenou částku okamžitě, nejpozději však do 14 dnů po vrácení produktu / nebo obdržení prohlášení o odstoupení, nejpozději však do 14 dnů.

7.8.            V případě vrácení peněz použijeme stejnou platební metodu, jaká byla použita v původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasí s použitím jiné platební metody; v důsledku použití této metody vrácení peněz Spotřebiteli nevznikají žádné další náklady.

7.9.            Spotřebitel je povinen vrátit zboží Poskytovateli služeb bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení Poskytovateli služby.

7.10.        V případě písemného odstoupení od spotřebitele stačí zaslat prohlášení o odstoupení do 14 dnů.

7.11.        Spotřebitel dodržuje lhůtu, pokud vrátí nebo dodá produkt (y) před koncem 14denní lhůty.

7.12.        Spotřebitel ponese pouze přímé náklady na vrácení výrobku, pokud se podnik nezaváže tyto náklady nést

7.13.        Poskytovatel služeb není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady vyplývající z volby jiného způsobu dopravy, než je nejlevnější standardní způsob dopravy nabízený poskytovatelem služeb.

7.14.        Spotřebitel odpovídá za znehodnocení zboží pouze v případě, že je způsobeno jiným zacházením, než je nutné k určení povahy, vlastností a fungování zboží.

7.15.        Vrácení peněz může být poskytovatelem služeb zadrženo, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel nepředloží důkaz, že bylo vráceno: vezme se v úvahu předchozí z těchto dvou dat.

7.16.        Pokud si spotřebitel přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, může to uvést na jednom z kontaktních údajů poskytovatele služeb písemně (i s pomocí přiloženého datového listu) nebo telefonicky. V případě písemného oznámení poštou se bere v úvahu datum zveřejnění a v případě telefonického oznámení údaj o telefonu. V případě signalizace poštou přijímá poskytovatel služeb signalizaci jako doporučenou položku nebo balíček. Objednaný produkt můžete vrátit poskytovateli spotřebitelských služeb poštou nebo kurýrní službou.

7.17.        Spotřebitel musí věnovat zvláštní pozornost zamýšlenému použití výrobku, protože je odpovědný za náhradu škod způsobených nesprávným používáním! Do čtrnácti dnů po vrácení produktu vrátí poskytovatel služeb kupní cenu výrobku spolu s náklady na doručení na číslo bankovního účtu poskytnuté spotřebitelem.

7.18.        45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikem. (II.26.) Vládní nařízení je k dispozici zde.

7.19.        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83 / EU je k dispozici zde.

7.20.        Poskytovatele služeb můžete také kontaktovat s dalšími stížnostmi spotřebitele na kontaktních údajích uvedených v těchto předpisech.

7.21.        Právo na odstoupení od smlouvy náleží pouze Uživatelům, kteří se kvalifikují jako spotřebitelé podle občanského zákoníku.

7.22.        Právo na odstoupení se nevztahuje na podnik, tj. Osobu, která je součástí jeho profese, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání.

7.23.     Postup při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy:

7.23.1.  Pokud si chce spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je povinen zaslat prohlášení o odstoupení obsahující svůj úmysl odstoupit na jeden z kontaktních údajů poskytovatele služeb.

7.23.2.  Spotřebitel uplatní své právo na odstoupení ve lhůtě, pokud zašle své prohlášení o odstoupení před uplynutím 14. dne od převzetí výrobku. V případě písemného odstoupení postačí zaslat prohlášení o odstoupení do 14 dnů. Při oznámení poštou bude zohledněno datum odeslání a v případě oznámení e -mailem nebo faxem čas odeslání e -mailu nebo faxu.

7.23.3.  V případě odstoupení je spotřebitel povinen vrátit objednaný produkt na adresu poskytovatele služeb bez prodlení, nejpozději však do 14 dnů od zveřejnění jeho prohlášení o odstoupení. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud odešlete produkt před 14denní lhůtou (nemusíte tedy dorazit do 14 dnů). Náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží z důvodu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese zákazník.

7.23.4.  Poskytovatel služeb však není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady vyplývající z volby jiného způsobu dopravy, než je nejlevnější standardní způsob dopravy nabízený poskytovatelem služeb. Spotřebitel také uplatňuje své právo na odstoupení v období mezi datem uzavření smlouvy a datem převzetí produktu.

7.23.5.  Pokud při prodeji několika produktů dochází k dodání každého produktu v jinou dobu, může kupující uplatnit právo na odstoupení do 14 dnů od obdržení posledního dodaného produktu nebo produktu sestávajícího z několika šarží nebo kusů.

 1. Záruka

Vadný výkon

Dlužník bude plnit nesprávně, pokud služba v době plnění nesplňuje požadavky na kvalitu stanovené smlouvou nebo právními předpisy. Dlužník nebude plnit nesprávně, pokud si žalobce byl vědom chyby v době uzavření smlouvy nebo si měl být vědom chyby v době uzavření smlouvy

Doložka ve smlouvě mezi spotřebitelem a podnikem, která se odchyluje od ustanovení této kapitoly, týkající se záruky a záruky dodávek na úkor spotřebitele, je neplatná.

Záruka na spotřební materiál

8.1.            V jakých případech může uživatel uplatnit své právo na záruku na spotřební materiál?

V případě vadného plnění společností provozující uživatelský internetový obchod může vymáhat vůči společnosti nárok na záruku na dodávky v souladu s pravidly občanského zákoníku.

8.2.            Jaká práva má uživatel na základě svého nároku na záruku?

Uživatel může dle svého uvážení uplatnit následující nároky na záruku dodávky: může požádat o opravu nebo výměnu, pokud není možné splnit reklamaci zvolenou uživatelem nebo by to v porovnání s podnikáním znamenalo nepřiměřené dodatečné náklady na splnění jeho dalšího nároku. Pokud nebyla požadována nebo nemohla být požadována oprava nebo výměna, může uživatel požadovat přiměřené snížení protiplnění nebo vady na náklady podniku. Z vámi zvolené záruky dodávky můžete převést právo na jiné, náklady na převod však nese uživatel, pokud to společnost neodůvodnila nebo neuvedla.

8.3.            Jaká je lhůta, ve které musí uživatel potvrdit svůj nárok na záruku dodávky?

Uživatel je povinen oznámit vadu ihned po jejím zjištění, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění vady. Mějte však na paměti, že po dvouleté promlčecí lhůtě od plnění smlouvy již nemůžete uplatnit svá záruční práva.

8.4.            U koho můžete vymáhat nárok na záruku?

Uživatel může vůči společnosti uplatnit svůj nárok na záruku dodávky.

8.5.            Jaké jsou další podmínky pro uplatnění vašich záručních práv?

Pokud uživatel prokáže, že produkt nebo službu poskytla společnost provozující internetový obchod, do šesti měsíců od plnění neexistují jiné podmínky než oznámení o chybě k uplatnění záruky. Po uplynutí šesti měsíců od plnění je však uživatel povinen prokázat, že vada rozpoznaná uživatelem existovala již v době plnění.

Záruka na produkt

8.6.            V jakém případě může uživatel uplatnit záruku na svůj produkt správně?

V případě vady movité věci (výrobku) může uživatel dle svého výběru uplatnit nárok na záruku na spotřební materiál nebo záruku na výrobek.

8.7.            Jaká práva má uživatel na základě svého nároku na záruku na produkt?

V rámci záruky na výrobek může uživatel požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného výrobku.

8.8.            V jakém případě je výrobek považován za vadný?

Výrobek je vadný, pokud nesplňuje požadavky na kvalitu platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti stanovené výrobcem.

8.9.            Jaká je lhůta, kdy si uživatel uplatní svůj nárok na záruku na produkt?

Nárok na záruku na výrobek může uživatel uplatnit do dvou let od uvedení výrobku na trh výrobcem. Po uplynutí této lhůty ztratí toto právo.

8.10.        Proti komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit svůj nárok na záruku produktu?

Nárok na záruku na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movité věci. V případě reklamace výrobku musí uživatel prokázat vadu výrobku.

8.11.        V jakých případech je výrobce (distributor) zproštěn své záruční povinnosti k produktu?

Výrobce (distributor) je zproštěn své záruční povinnosti výrobku pouze tehdy, pokud dokáže, že:

– produkt nebyl vyroben ani uveden na trh v rámci jeho nepodnikatelských činností, popř

– vada nebyla s ohledem na současné vědecké a technické znalosti v době uvedení na trh rozpoznatelná, popř

– vada výrobku vyplývá z použití právních předpisů nebo závazných úředních předpisů.

Stačí, aby výrobce (distributor) prokázal důvod výjimky.

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu stejné chyby nemůžete souběžně požadovat záruku na produkt a záruku na výrobek. Pokud je však vaše záruka na produkt úspěšně uplatněna, můžete uplatnit nárok na záruku na vyměněný výrobek nebo opravený díl u výrobce.

8.12.        Poskytovatel služeb neodpovídá za škody vyplývající z přirozeného opotřebení, jakož i za škody způsobené nesprávným nebo nedbalým zacházením, nadměrným používáním nebo jinými než stanovenými účinky nebo jiným nevhodným používáním produktů po přenesení rizika poškození.

 1. Postup při uplatňování záruky

9.1.            Ve smlouvě mezi spotřebitelem a podnikem se dohoda stran nesmí odchýlit od ustanovení nařízení na úkor spotřebitele.

9.2.            Je na spotřebiteli, aby prokázal uzavření smlouvy (fakturou nebo dokonce jen účtenkou).

9.3.            Náklady související s plněním záruční povinnosti nese Poskytovatel služeb (§ 6: 166 občanského zákoníku).

9.4.           Poskytovatel služeb je povinen vést záznam o záruce nebo záručním nároku spotřebitele, který mu byl oznámen.

9.5.            Kopie zprávy bude spotřebiteli poskytnuta neprodleně a ověřitelným způsobem.

9.6.            Pokud poskytovatel služeb nemůže v době svého oznámení deklarovat splnění záruky nebo záručního nároku spotřebitele, musí spotřebitele do pěti pracovních dnů prokazatelným způsobem informovat o svém postoji, včetně důvodu odmítnutí a možnosti obrátit se na smírčí orgán.

9.7.            Poskytovatel služeb je povinen uchovávat zprávu po dobu tří let ode dne jejího shromáždění a předložit ji na žádost orgánu auditu.

9.8.            Poskytovatel služeb se bude snažit provést opravu nebo výměnu nejpozději do patnácti dnů.

 1. Různá ustanovení

10.1.        Poskytovatel služeb je oprávněn použít přispěvatele k plnění svých povinností. Je plně odpovědný za své protiprávní jednání, jako by se protiprávního jednání dopustil sám.

10.2.        Pokud se jakákoli část těchto Podmínek stane neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, neovlivní to platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících částí.

10.3.        Pokud poskytovatel služeb neuplatní své právo podle předpisů, nebude uplatnění práva považováno za zřeknutí se daného práva. Vzdání se jakéhokoli práva je platné pouze tehdy, je -li to výslovně uvedeno písemně. Skutečnost, že poskytovatel služeb nedodržuje striktně jednu ze zásadních podmínek nebo ustanovení předpisů, neznamená, že se v budoucnu vzdává přísného dodržování dané podmínky nebo ustanovení.

10.4.        Poskytovatel služeb a Uživatel se snaží své spory vyřešit smírně.

 1. Postup vyřizování stížností

 

11.1.        Cílem naší prodejny je splnit všechny objednávky ve správné kvalitě, k naprosté spokojenosti zákazníka. Pokud má Uživatel stále stížnost týkající se smlouvy nebo jejího plnění, může svoji stížnost podat na výše uvedený telefon, e-mailovou adresu nebo dopisem.

 

11.2.        Poskytovatel služeb slovní stížnost okamžitě prošetří a v případě potřeby ji napraví. Pokud zákazník nesouhlasí s vyřízením stížnosti nebo není možné stížnost okamžitě prošetřit, poskytovatel služeb neprodleně pořídí zápis o stížnosti a jejím postavení a poskytne zákazníkovi její kopii

 

11.3.        Na Službu odpovíte písemně do 30 dnů. Uvede důvody zamítnutí stížnosti. Poskytovatel služeb uchovává záznam o stížnosti a kopii odpovědi po dobu pěti let a na požádání ji předkládá kontrolním orgánům.

11.4.        Smírčí orgán odpovídá za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Úkolem smírčího orgánu je pokusit se dosáhnout dohody mezi stranami za účelem urovnání spotřebitelského sporu, v opačném případě rozhodne v této záležitosti za účelem zajištění jednoduchého, rychlého, účinného a nákladově efektivního vymáhání práv spotřebitelů. Na žádost spotřebitele nebo poskytovatele služeb smírčí orgán poskytne informace o právech a povinnostech spotřebitele.

 

11.5.   V případě přeshraničního spotřebitelského sporu souvisejícího se smlouvou o prodeji online nebo o online službě má pravomoc pouze smírčí orgán působící pod záštitou budapešťské obchodní a průmyslové komory.

11.6.   V případě stížnosti spotřebitele můžete využít platformu EU pro řešení sporů online. Používání platformy vyžaduje jednoduchou registraci v systému Evropské komise  kliknutím sem. Po registraci může spotřebitel podat stížnost prostřednictvím on -line webové stránky na adrese http://ec.europa.eu/odr

11.7.   Poskytovatel služeb je povinen spolupracovat při jednání smírčí rady. V této souvislosti zašle svou odpověď smírčímu orgánu a zajistí účast osoby oprávněné dosáhnout dohody na slyšení. Pokud sídlo nebo provozovny společnosti nejsou zapsány v kraji komory provozující územně příslušný smírčí orgán, rozšiřuje se povinnost společnosti spolupracovat a nabízí možnost uzavření písemné dohody podle potřeb spotřebitele.

 1. Autorská práva

 

12.1.        Jakmile se Brightwhite.hu jako webová stránka kvalifikuje jako dílo chráněné autorskými právy, je zakázáno stahovat (duplikovat), znovu přenášet na veřejnost, jinak používat, elektronicky ukládat, zpracovávat a prodávat obsah nebo jakoukoli jeho část, která se objevuje na Brightwhite Web .hu s písemným souhlasem poskytovatele služeb. bez.

 

12.2.        Jakýkoli materiál lze převzít z webové stránky Brightwhite.sk a její databáze i s písemným souhlasem, pouze s odkazem na danou webovou stránku.

 

12.3.        Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva ke všem prvkům své služby, ke svým doménovým jménům, sekundárním názvům domén s nimi vytvořeným a internetovému reklamnímu prostoru.

 

12.4.        Přizpůsobení nebo dešifrování obsahu nebo určitých částí webových stránek Brightwhite.hu je zakázáno; neférové používání ID uživatelů a hesel; použít jakoukoli aplikaci, kterou lze použít k úpravě nebo indexování webové stránky Brightwhite.hu nebo jakékoli její části.

 

12.5.        Název Brightwhite.sk využívá ochranu autorských práv, jeho použití, kromě odkazu, je možné pouze s písemným souhlasem poskytovatele služeb.

 

12.6.        Uživatel bere na vědomí, že v případě použití bez licence má Poskytovatel služeb nárok na pokutu. Výše pokuty je 7000 CZK brutto za obrázek a 2000 CZK brutto za slovo. Uživatel bere na vědomí, že tato doložka o pokutě není nepřiměřená a prohlíží si to na webu. V případě porušení autorských práv používá poskytovatel služeb osvědčený ověřený fakt, jehož částka je rovněž předána uživateli, který porušuje autorská práva.

 

 1. Ohrana dat

 

Informace o správě dat na webu jsou k dispozici na následující stránce: http://www.brightwhite.sk/adatvedelmi-nyilatkozat_3

 1. 45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikem. (II.26.) Nařízení vlády nesmí spotřebitel uplatnit právo na odstoupení u zapečetěného výrobku (výrobky pro bělení zubů!), Který z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny nelze vrátit po otevření po dodání.